The Challenges

 1. Zadania edycji, realizacji zleceń produkcji
  • Wielopoziomowa realizacja zadań związanych za zarządzaniem jakością procesów produkcji
  • Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących pracy wykrywacza metali, dostępne rodzaje zanieczyszczeń: metale – Fe, niemetale – Non Fe, stal nierdzewna – SS
  • Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących uruchomień testowych i rzeczywistych wykrywacza metali, wraz z ewidencją odpadu powstałego podczas incydenty oraz opis incydentu.
  • Prezentacja danych
  • Wdrożenie danego modułu we wszystkich elementach systemu, zarówno zarządzających jaki operatorskich.
 2. Raport realizacji jakościowej produkcji
  • Raport standardowy – Ewidencja kontroli jakości
  • Raport standardowy – Karta czasu pracy łącząca elementy ilościowe powiększona o informacje związane z kontrolą jakościową.
 3. Poziom bezpieczeństwa
  • Poziom dostępu do danych i funkcji modułu
  • Poziom dostępu wyłączenie dla operatorów z odpowiednimi uprawnieniami.

Project Description

Client:Projekt rozwijany od 2011 r.